ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel webu Mgr. Karel Zdvihal, Cert. MDT IČ: 10916351 se sídlem Škroupova 938/23, 405 02 Děčín 2 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), osobní údaje nutné ke zpracování poptávky služeb.

JAKÉ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJEME

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

1) Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou.

Jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefon
  • lékařskou zprávu

2) Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • váš souhlas se zpracováním pro účely retargetingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  • oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek a přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

  • vyřízení vaší poptávky

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4) Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.